Ngày 9/3: Thánh Phancica Rôma, Nữ tu

Ngày 9/3: Thánh Phancica Rôma, Nữ tu

Thánh Phanxica sinh năm 1384 tại Rôma trong một gia đình quý tộc ở Bussi de Leoni. Lúc còn là thiếu nữ, thánh nhân đã muốn dâng mình cho Chúa; nhưng vâng lời cha mẹ, năm lên 13 tuổi thanh nữ đã kết hôn với một người quý tộc Rôma tên là Lorenzo de Ponziani. Bốn mươi năm trời bà sống đúng bậc vợ hiền và là bà mẹ ân cần chăm sóc con cái. Bà chu đáo lo cho mọi kẻ ăn người ở trong gia đình thật đầy đủ và thường chăm sóc những người nghèo trong thành phố.

Năm 1436, chồng bà qua đời, bà xin phép giáo quyền cho bà được vào nhà dòng, do chính bà thành lập. Đó là đan viện Tor di Specchi dành cho các chị “Oblates de saint Benoit”. Bà qua đời ngày 9.3.1440 tại lâu đài Ponziani, nơi bà đang chăm sóc đứa con bệnh tật của bà.

Bà cảm nhận thiên thần luôn gìn giữ bà mọi nơi mọi lúc. Vì thế tượng ảnh người ta vẽ để tôn kính bà luôn kèm theo một thiên thần.

Thánh Phanxica được chọn làm thánh bảo trợ của các phụ nữ đã lập gia đình và ở nên góa bụa.

Chúa đã làm cho thánh nữ Phanxica trở nên một gương sáng đặc biệt về đời sống hôn nhân cũng như đời sống tu trì. Xin Chúa ban cho chúng con ơn bền lòng phụng sự Chúa, hầu có thể nhận ra và bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Top