Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Lm. Nguyễn Văn Trinh

Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Tin mừng nhất lãm: Mc 6,17-29; Mt 14,3-12; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách móc, khuyến cáo của vị ngôn sứ.

Đối với dân Do Thái, việc chém đầu (theo luật La Mã, không có trong luật Do Thái) là một hình phạt đáng nguyền rủa, sau hình phạt đóng đinh.

Theo truyền thuyết, các môn đệ của Gioan có lẽ đã chứng kiến cuộc hành hình này, đã mang xác Thầy về Samarie-Sebaste và chôn cất tại đó. Họ đã báo tin này cho Chúa Giêsu.

Thánh lễ này đã có trong Giáo Hội Đông phương từ thế kỷ thứ V.

----------------

Ngày 29/08

KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Ngày 29 tháng 8, Giáo hội kính nhớ việc thánh Gioan tẩy giả bị chặt đầu, nghĩa là cuộc tử nạn của Ngài. Vị tiền hô lừng danh này từ thiếu thời, đã lui vào sa mạc để sống khoảng 25 năm khổ hạnh. Vào tuổi 29, Ngài được lệnh từ trời cao sai đến bên bờ sông Jordanô giảng phép thống hối và loan báo việc Đấng Thiên sai sắp tới. Khắp nơi, người ta đến với Ngài.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ Galilê tới xin Ngài rửa cho. Danh tiếng Ngài lẫy lừng khiến người Do Thái sai sứ giả đến chất vấn Ngài, Ngài khiêm tốn trả lời:

- Tôi không phải là đức Kitô.

Họ hỏi lại: - Vậy thì là ai ?

Ông đáp: - Tôi là tiếng kêu trong sa mạc: hãy bạt lối Chúa đi.

Họ lại hỏi thêm: - Vậy tại sao ông dám thanh tẩy ?

Ông trả lời: - Phần tôi, tôi thanh tẩy bằng nước. Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép Ngài. (x. Ga 1,19-27)

Rất mực khiêm tốn, nhưng tiếng tăm Ngài đã thấu tai Hêrôđê. Ông vua này biết Gioan "là người công chính và lành thánh nên vẫn che chở. Nghe ông thì Hêrôđê đâm phân vân nhiều nỗi nhưng lại cứ thích nghe" (x. Mc 6,20). Hêrôđê bị Gioan bắt lỗi về việc ông ta cưới Hêrôđia vợ của anh ông làm vợ mình. Gioan đã nói: - Ông không được phép lấy vợ của anh. (x. Mc 1,8)

Lời nói ấy phải trả giá bằng sự tự do. Gioan bị bắt tù. Nhưng việc tù tội của Gioan không làm giảm cơn giận của người đàn bà tội lỗi. Bà ta quyết tìm cách giết Gioan. Nhân một bữa tiệc Hêrôđê thết đãi tại hoàng cung, con gái mụ Hêrôđia vào nhảy múa giúp vui, nhà vua vui thích lắm, và hứa cho bất cứ gì nó muốn, ra hỏi người mẹ, nó trở lại hoàng cung và thưa: - Thần muốn Ngài ngự ban cho ngay trên chiếc đĩa cái đầu của Gioan Tẩy giả. (x. Mc 6,25)

Buồn phiền, nhưng vì đã lỡ thề hứa trước mặt quan khách, Hêrôđê đã sai thị vệ đi chặt đầu thánh nhân. Cái chết của thánh Gioan tẩy giả xảy ra khoảng một năm trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Top