Ngày 27/01: Thánh Angela Merici, Trinh nữ

Ngày 27/01: Thánh Angela Merici, Trinh nữ

Ngày 27/01: Thánh Angela Merici, Trinh nữ

Angela sinh ra tại Dexendano, nước Ý năm 1474. Lúc 16 tuổi, thánh nữ mất cả cha lẫn mẹ. Mặc dù rất đẹp, giàu, nhưng thánh nữ có tinh thần cương nghị, độc lập.

Vào thời Phục Hưng, nước Ý sa đọa về luân lý lẫn phong tục tập quán. Thánh nữ cảm nhận cần phải lập một tu hội để chống lại sự đe dọa bằng cách giáo dục các thiếu nữ. Thánh nhân bắt đầu bằng việc dạy giáo lý cho các em gái, lúc bà lên 40 tuổi. Công việc thành công đến nỗi Đức Giáo hoàng Clemente VII mời bà về Roma để huấn luyện các em gái tại đây, nhưng bà từ chối.

1535, tức 5 năm trước khi bà qua đời, bà lập tu hội mang tên thánh Usula. Đây là thánh nữ bà rất kính trọng. theo bà, việc tử đạo của Usula là chiến thắng của việc thanh luyện Kitô giáo trước các thô tục của thời đại.

Dòng Usula là dòng giáo dục và là Tu hội đời đầu tiên trong Hội thánh. Những người tham gia tu hội không có trang phục riêng của dòng, sống ngay trong gia đình mình, tuân phục các lời khuyên Phúc Âm, đặc biệt dấn thân vào việc giáo dục các thiếu nữ. Trong môi trường xa hoa và sa đọa, thánh nữ lo lắng chăm sóc các cô gái thuộc tầng lớp nghèo khổ. Vị nữ huấn giáo vĩ đại đã đi trước thời đại.

Angela qua đời tại Bretkia ngày 27.01.1504 và được phong thánh vào năm 1807.

Xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh nữ mà trung thành tuân giữ Lời Chúa dạy, sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác.

Top