Ngày 2-11: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Ngày 2-11: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định lễ này vào ngày 2 tháng Mười Một mỗi năm.

Các linh hồn ấy đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót của mình. Hôm nay các linh hồn nơi luyện ngục không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các linh hồn còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết đâu các linh hồn ấy bị giam cầm vì chúng ta. Các linh hồn cũng là những chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta; vì khi nghĩ đến các linh hồn, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, và khi được về trời, các ngài sẽ không quên cầu bầu cho chúng ta.

Châu-Kiên-Long

Top