Ngày 17/3: Thánh Patrich, Giám mục

Ngày 17/3: Thánh Patrich, Giám mục

Ngày 17/3: Thánh Patrich, Giám mục

Thánh Patrich sinh năm 385 tại nước Anh, trong vùng đất thuộc quyền đế quốc La Mã. Lúc 16 tuổi, ngài bị hải tặc bắt đem bán làm nô lệ ở Ái Nhĩ Lan. Sáu năm phải đi chăn heo, ngài dùng thời gian đó để suy nghĩ và cầu nguyện. Sau đó ngài tìm cách trốn thoát, trở về với cha mẹ. Từ đấy ngài chỉ có một ước mơ là trở lại đất Ái Nhĩ Lan để truyền giáo.

Năm 432, ngài trở lại Ái Nhĩ Lan và trở thành nhà truyền giáo vĩ đại cho mảnh đất này. Mặc dù gặp phải bao chống đối và khó khăn, ngài cũng đã làm cho tất cả nước Ái Nhĩ Lan trở về với Kitô giáo. Ngài chia đất nước thành nhiều vùng. Nhờ ngài mà đời sống Kitô giáo và đời sống đan viện được khai sinh và phát triển trong toàn xứ. Đan tu là nét độc đáo của Giáo hội Ái Nhĩ Lan.

Năm 444 ngài thành lập địa phận Armagh tại Benphat. Ngài qua đời vào năm 461 tại miền bắc Ái Nhĩ Lan. Ngài được tôn làm thánh quan thầy của xứ Ái Nhĩ Lan.

Chúa đã sai thánh Patrich đến gieo rắc hạt giống tin mừng trên vùng đất Ái Nhĩ Lan. Xin Chúa cũng ban cho chúng con lòng nhiệt thành, hăng say trên bước đường truyền rao chân lý của Chúa cho anh em.

Top