Mỗi ngày thứ Bảy cùng với Đức Mẹ Maria

Mỗi ngày thứ Bảy cùng với Đức Mẹ Maria

Khi bạn chuẩn bị cho bất kỳ chuyến đi nào thì mọi thứ đều liên quan đến việc sửa soạn đồ đạc, lập kế hoạch, và mua sắm các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Nhưng nếu chuyến đi đó thực sự là cuộc gặp gỡ đức tin của bạn với hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng với Đức Giáo Hoàng trong vòng một tuần lễ thì việc chuẩn bị sẽ hoàn toàn khác hẳn, có rất nhiều cách để làm điều đó.

Kinh Mân Côi nhanh chóng trở thành một trong những cách phổ biến nhất để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG). Ban tổ chức ĐHGTTG cùng với Gia Đình Kinh Mân Côi Quốc Tế đang cổ vũ việc lần hạt như là một cách đơn giản và hữu hiệu để chuẩn bị cho sự kiện vào Tháng Tám năm nay.

Vào Tháng Ba vừa qua, tiểu ban phụ trách các sự kiện chính của ĐHGTTG đã đưa ra một sáng kiến được gọi là “Kinh Mân Côi Toàn Cầu (Rosario Universal).Sáng kiến này mời gọi giới trẻ đã ghi danh hành hương hãy gửi đoạn video của mình khi đang đọc một Kinh Kính Mừng, một Kinh Lạy Cha, hoặc một Kinh Sáng Danh trong ngôn ngữ bản địa. Những đoạn video ấy sẽ được xâu kết lại với nhau để tạo thành một chuỗi tràng hạt video bằng nhiều ngôn ngữ. Đến Tháng Năm thì đã có hai "mầu nhiệm" đầu tiên của chuỗi tràng hạt được "lấp đầy" và bạn vẫn còn có thể gửi đoạn video của mình trong ba "mầu nhiệm" còn lại.

Gia Đình Kinh Mân Côi Quốc Tế, là một tổ chức của Hội Thánh Giá, họ cũng đã phát động một chiến dịch để chuẩn bị cho ĐHGTTG dựa trên việc lần hạt Mân Côi mang tên "Vững mạnh trong đức tin cùng với Mẹ Maria". Quy luật rất đơn giản, bạn hãy truy cập vào trang web, điền vào mẫu cam kết cầu nguyện, và thực hành cầu nguyện và lần hạt vào mỗi ngày Thứ Bảy từ nay cho đến khi ĐHGTTG diễn ra. Đọc Kinh Mân Côi hàng tuần là một hình thức chuẩn bị tinh thần cho khách hành hương, và củng cố cho những người làm việc ở Madrid để giúp cho sự kiện này được thành công. Trang web này cũng liên kết đến các lời để giải thích về Kinh Mân Côi, cách thức cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, và tại sao đây là một hình thức cầu nguyện có sức hữu hiệu.

Cha James Phalan - giám đốc của Gia Đình Thánh Giá kiêm phụ trách chiến dịch "Vững mạnh trong đức tin cùng với Mẹ Maria" giải thích rằng, việc lần hạt có sức hữu hiệu bởi vì đó là sự suy gẫm và cầu nguyện thực sự chứ không phải là học thuộc lòng, đặt mình trong tay của Đức Mẹ để Mẹ hướng dẫn chúng ta đến với người con yêu dấu của Mẹ. Trong bối cảnh mà ngày nay, khi mà người ta thường xuyên bị tràn ngập bởi các thông tin từ những phương tiện truyền thông và công nghệ mới, một hình thức suy gẫm cầu nguyện như thế này là nhu cầu ngày càng quan trọng. Cha nói thêm rằng, khi ngài trình bày với các bạn trẻ về điều này thì họ có vẻ ngạc nhiên khi biết là việc nguyện Kinh Mân Côi lại có nhiều hình thức đến vậy.

Do đó, quan trọng là hình thức nguyện Kinh Mân Côi này mang lại hoa trái theo như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói tại một buổi tiếp kiến chung gần đây. Ngài cho rằng, việc lần hạt Mân Côi đang trải qua một sự đột biến mới về sự phổ biến. Ngài nói, "trong thế giới hiện nay vốn đang bị phân tán, lời kinh này giúp đặt Chúa Kitô ở trung tâm, như Đức Mẹ đã làm". Ngài thêm rằng, Đức Maria luôn suy gẫm về tất cả những gì mà người con của Mẹ đã nói và đã làm. Cầu nguyện lần hạt không phải là việc làm đơn điệu nhưng khai mở ra ơn huệ xuất phát từ những mầu nhiệm này.

Chiến dịch "Vững mạnh trong đức tin cùng với Mẹ Maria" kết hợp sức mạnh của các phương tiện truyền thông mới, ví dụ như sử dụng facebook, twitter, blog và video để thu hút giới trẻ vào việc lần hạt. Trang web này cho phép mọi người đăng ký lời cầu nguyện của họ vào một bảng tin ảo và chia sẻ ý kiến ​​và phản hồi của mình với những người khác đã cam kết sẽ lần hạt.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch "Vững mạnh trong đức tin cùng với Mẹ Maria": www.firminfaith.org
Bạn cũng có thể vào trang: www.infinitum.cc
Để biết thêm Kinh Mân Côi Toàn Cầu: www.rosariouniversal.org

Top