Máu đào lưu danh

Máu đào lưu danh

Pháp trường tử khí, lệ sầu khơi
Hồi chiêng vang dội, dòng máu rơi
Bao Đấng Anh Hùng vui bước tới
Coi thường cái chết tựa trò chơi.

Vua chúa, quan quyền quá dã man
Sắc chỉ cấm cách, luật sói lang :
"Gia-Tô tả đạo" phải kết án
Bao trùm tín hữu chiếc khăn tang !

Cực hình ác độc đã ban ra :
Lăng trì, xử giảo, lóc thịt da ...
Tế thần tiến hương và quá khóa*
Tru di bêu nhục cả cư gia.

 

Các Bậc Tiền Bối chẳng khiếp kinh
Bạc tiền, danh vọng vẫn coi khinh
Nêu gương trung liệt, sống công chính
Kính Chúa yêu quê thật phân minh.

Hạt giống chôn vùi thối rữa đi
Đâm chồi, phát triển, hạt chít chi
Cha ông tử đạo sử lưu ký
Cháu con đón mừng phúc ân thi.

Hai mươi lăm năm được vinh thăng
Hưởng phúc thanh nhàn Đấng Toàn Năng
Hộ phù đoàn con biết cố gắng
Vững bền theo Chúa, vượt khó khăn.

BAT - 19/6/2013

----------------

* Qúa khóa: bước qua thập giá (một hình thức chối bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu).

Top