Mẫu cầu nguyện Taizé lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Mẫu cầu nguyện Taizé lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

Top