Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

 

 

 

 

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật VI Phục Sinh năm B.

 

 


Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

Top