Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật Lễ Lá năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật Lễ Lá năm B

 

 

 

  

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật Lễ Lá năm B.

 


Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

Top