Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B

 

 

 

 

 

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B.

 

 
Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

Top