Lời kinh thắp sáng

Lời kinh thắp sáng

Xin cho con là muối
Để con ướp mặn đời
Và là men tuyệt vời
Khơi tình yêu dậy mãi

Xin cho con là đèn
Thắp sáng đời tối đen
Xin giúp con tự nguyện
Dấn thân vì tha nhân

Bằng cuộc sống yêu mến
Những tháng ngày tín trung
Chứng tỏ là môn đệ
Của Thiên Chúa yêu thương

Sống đơn sơ, công chính
Nhân hậu và nhiệt thành
Luôn hiền hòa, bình tĩnh
Cho xứng đáng môn sinh

Xin giúp con mở rộng
Đôi tay và con tim
Đức tin luôn sống động
Không nói suông rồi… im!

Top