Lời Chúa phong phú hoá đời sống

Lời Chúa phong phú hoá đời sống

Trên con đường bước theo Chúa, Lời Chúa vừa giúp ta vượt qua những khó khăn, vừa giúp cho đời sống kitô hữu tăng sức mạnh và thêm phong phú.  Những khó khăn như khi bị ngược đãi, bị thù ghét, khi thiếu lập trường, khi vội quyết đoán…

Lời Chúa, khi được đọc hằng ngày, mang đến cho đời người, ánh sáng chân lý, ánh sáng yêu thương chan hoà bình an. Nhờ đó, cuộc đời và lòng trí người kitô hữu ngày càng được mở ra và nối kết với Chúa trong tình Phụ tử, với mọi người anh em trong tình huynh đệ, tạo nên những mối tương giao trong sáng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống mọi người.

A. Tìm gặp Lời Chúa hằng ngày ở đâu?

1. Trong quyển “Gia đình sống theo lời Chúa dạy hằng ngày” của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

2. “Tin Mừng cho người trẻ”, chuyển ngữ bởi Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

3. Trong 5 tập của bộ “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” của Linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB.

B. Ánh sáng Lời Chúa phong phú hoá đời sống:

1. Lời Chúa ban ánh sáng chân lý cho trí khôn ta,

2. Lời Chúa ban ánh sáng yêu thương cho lòng trí ta,

3. Lời Chúa giúp cho trí khôn sáng suốt,

4. Lời Chúa giúp cho ý chí ta cương quyết,

5. Lời Chúa giúp cho đời sống kitô hữu mở ra đối thoại,

6. Lời Chúa giúp cho con tim khiêm tốn phục vụ,

7. Lời Chúa giúp người kitô hữu bước theo Chúa Kitô trên con đường tình yêu cứu độ, hướng đến Phúc Âm hoá đời sống với bốn bước như sau: Năm Sự Vui là tình yêu hoà nhập; Năm Sự Sáng là tình yêu dấn thân phục vụ; Năm Sự Thương là tình yêu hy sinh; Năm Sự Mừng là tình yêu đổi mới.

 

Sàigòn, ngày 03 tháng 12 năm 2016

Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Top