Lời Chủ Chăn Tháng 10/2013 - Sống Mầu Nhiệm Kinh Môi Côi

Lời Chủ Chăn Tháng 10/2013 - Sống Mầu Nhiệm Kinh Môi Côi

Lời Chủ Chăn tháng 10.2013
Tòa TGM Thành phố HCM

SỐNG MẦU NHIỆM KINH MÔI CÔI

Kính gửi: Linh mục, Tu sĩ,
Giáo dân trong gia đình giáo phận

Anh Chị Em rất thân mến,

Trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 10 năm nhận lãnh sứ vụ Hồng Y, tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em những lời giáo huấn của ĐTC Gioan Phaolô II trong Tông thư Mân Côi 2002. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi.

Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và bước theo Chúa trên con đường tình yêu cứu rỗi (x. Tông Huấn “Mầu Nhiệm Mân Côi” năm 2002), là con đường:

Con đường hội nhập vào đời sống xã hội (Năm Sự Vui)
Con đường dấn thân yêu thương và phục vụ (Năm Sự Sáng)
Con đường hiến thân và hiến mạng sống (Năm Sự Thương)
Con đường đổi mới đời người và phận người (Năm Sự Mừng)

NĂM SỰ VUI

Thứ 1. Chiêm ngắm Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1,26-38).
Xin bước theo Chúa làm người chia sẻ phận người.

Thứ 2. Chiêm ngắm Chúa cùng Mẹ Maria thăm viếng bà Isave (x. Lc 1,39-56)
Xin bước theo Chúa mang lại niềm vui cứu độ cho nhà nhà.

Thứ 3. Chiêm ngắm Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá (x. Lc 2,1-20)
Xin bước theo Chúa mang lại bình an cho người người.

Thứ 4. Chiêm ngắm Chúa được tận hiến cho Chúa Cha (x. Lc 2,22-32)
Xin bước theo Chúa trở nên ánh sáng chân lý và tình yêu cho muôn dân.

Thứ 5. Chiêm ngắm Chúa Giêsu lưu lại trong đền thánh (x. Lc 2,41-52)
Xin bước theo Chúa tìm học thánh ý Cha yêu thương cứu rỗi.

NĂM SỰ SÁNG

Thứ 1. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu phép Rửa (x. Mt 3,13-17).
Xin bước theo Chúa quyết tâm thi hành ý Cha yêu thương cứu nhân độ thế.

Thứ 2. Chiêm ngắm Chúa Giêsu dự tiệc cưới (x. Ga 2,1-11).
Xin bước theo Chúa chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng của nhà nhà.

Thứ 3. Chiêm ngắm Chúa Giêsu loan Tin Mừng và chữa lành bệnh tật (x. Mc 1,14-15.21-34).
Xin bước theo Chúa loan Tin Mừng và phục vụ sự sống con người.

Thứ 4. Chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung (x. Mt 17,1-18).
Xin bước theo Chúa mở rộng tấm lòng đón nhận và tỏa sáng lòng từ ái bao dung.

Thứ 5. Chiêm ngắm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể (x. Mc 14,17-25).
Xin bước theo Chúa hiến thân vì sự sống và sự hợp nhất gia đình nhân loại.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ 1. Chiêm ngắm Chúa cầu nguyện trong vườn Cây Dầu (x. Lc 22,39-44).
Xin bước theo Chúa từ bỏ ý riêng để làm theo ý Cha trên trời.

Thứ 2. Chiêm ngắm Chúa chịu đánh đòn (x. Mc 14,43-47).
Xin bước theo Chúa chịu khổ đau để giải thoát nhân trần.

Thứ 3. Chiêm ngắm Chúa chịu đội mão gai (x. Mt 15,16-20).
Xin bước theo Chúa chịu tủi nhục để phục hồi phẩm giá con người.

Thứ 4. Chiêm ngắm Chúa vác thập giá (x. Mc 15,21-22).
Xin bước theo Chúa hy sinh đến cùng.

Thứ 5. Chiêm ngắm Chúa chết trên thập giá (x. Mc 15,33-39).
Xin bước theo Chúa biến cái chết thành tình yêu toàn hiến.

NĂM SỰ MỪNG

Thứ 1. Chiêm ngắm Chúa phục sinh (x. Mc 16,1-6).
Xin bước theo Chúa đổi mới phận người.

Thứ 2. Chiêm ngắm Chúa lên trời (x. Cv 1,6-11).
Xin bước theo Chúa mở lối cho mọi người đi vào cõi sống mới.

Thứ 3. Chiêm ngắm Chúa Thánh Thần hiện xuống (x. Cv 2,1-13).
Xin bước theo Chúa đón nhận và chia sẻ ơn Thánh Thần đổi mới và hợp nhất nhân loại.

Thứ 4. Chiêm ngắm Chúa rước Đức Mẹ lên trời.
Xin bước theo Chúa quy tụ nhân thế trong Nước Chúa chan hòa ánh sáng an bình.

Thứ 5. Chiêm ngắm Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời.
Xin bước theo Chúa mở rộng Nước Chúa cho người người hưởng phúc trường sinh.

Gioan B. PHẠM MINH MẪN
Hồng Y Tổng Giám Mục

Top