Làm cha sở ngày nay

Làm cha sở ngày nay

Làm cha sở ngày nay

Kính thưa cha sở!

Nếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt. Nếu cha mời mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa – Ôi, cha chỉ toàn là nói chuyện trên mây trên gió. Nếu cha đề cập hơi nhiều đến các vấn đề xã hội – Rõ ràng là cha lại khuynh tả rồi. Nếu cha chỉ cư ngụ trong khuôn viên Giáo xứ – Cha đã tự ý cắt đứt liên hệ với thế gian. Nếu cha cứ cả ngày ở trong Nhà Chung – Cha chẳng chịu đi gặp gỡ tiếp xúc với ai cả. Nếu cha thường xuyên đi thăm người này người kia – Cha chẳng chịu bao giờ ở Nhà xứ.

Nếu cha sẵn sàng trao bí tích Thánh Tẩy và chứng Hôn Phối cho bất cứ ai đến xin – Đúng là cha đã bán tống bán tháo... các bí tích. Nếu cha đòi hỏi cao hơn và nhiều hơn – Cha chỉ muốn Giáo Hội gồm toàn những người trọn hảo. Nếu cha thành công với thiếu nhi – Đạo của cha là đạo ấu trĩ. Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân – Cha chỉ phí thời giờ, và không đi sát với các vấn đề của thời đại. Nếu cha sửa sang Nhà Thờ – Cha lại ném tiền qua cửa sổ mất rồi. Nếu cha không tu bổ gì – Cha đã bỏ bê mọi sự.

Nếu cha cộng tác chặt chẽ với Hội đồng Giáo xứ – Cha lại để cho người ta xỏ mũi cha rồi. Nếu cha không lập Hội đồng Giáo xứ – Cha độc tài quá đi mất. Nếu cha hay mỉm cười – Cha quá dễ dãi. Nếu vì đãng trí hay quá bận tâm một chuyện gì đó nên không nhìn thấy một người nào đó – Cha khinh người vừa vừa chứ. Nếu cha hay bực bội vì một sai sót nào đó của người khác – Cha thiếu sự độ lượng nhân từ rồi đấy. Nếu cha hiền hòa nhẫn nhục – Cha thiếu nghị lực cả quyết. Nếu cha còn trẻ – Đúng là cha còn thiếu kinh nghiệm trường đời. Nếu cha đã có tuổi – Xin mời cha nghỉ hưu đi là vừa. Vậy thì, kính thưa cha sở, xin cha cứ can đảm lên nhé!

Cầu nguyện cho các linh mục

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết xin Chúa sai thêm thợ gặt tới nhưng lại không biết hợp tác với thợ gặt của Chúa trong cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chúng con thường dễ dàng phê phán các thợ gặt nhưng lại không biết nâng đỡ họ trong đời sống mục vụ và đời thường của phận người. Trước khi cầu xin Chúa sai thêm thợ gặt đến, xin cho chúng con biết cầu nguyện cho các linh mục nói chung và cách riêng cho các linh mục đang coi sóc giáo xứ của chúng con để các ngài thêm mạnh mẽ, khôn ngoan và sống trọn vẹn với ơn gọi của mình. Amen!

(Sưu tầm)
 

Top