Khoá học về huấn luyện Tu sĩ

Khoá học về huấn luyện Tu sĩ

Khoá học về huấn luyện Tu sĩ

KHÓA HỌC VỀ: HUẤN LUYỆN TU SĨ TRƯỞNG THÀNH NHÂN BẢN, TÂM LÝ VÀ TÂM LINH

Ngày 14, 15 & 16 tháng 7 năm 2009

tại Dòng Tên Thủ Đức

Ban Điều Hành LHBTTCVN đã tổ chức khóa học về Huấn Luyện Tu Sĩ Trường Thành Nhân Bản, Tâm Lý và Tâm Linh trong ba ngày 14, 15 và 16 tháng 7 năm 209 tại Dòng Tên Thủ Đức.

Có 223 tham dự viên, gồm các Bề Trên và các vị phụ trách đào tạo tu sĩ thuộc 65 Dòng tu, Tu hội, Tu Đoàn Tông đồ trên toàn quốc đã tham dự khóa học.

 Nữ tu Vương Thị Thanh Thanh Huyền, ACI, thuyết trình viên của khóa học, đã chia sẻ về đề tài Huấn Luyện Tu Sĩ trong ba ngày:

- Ngày thứ nhất: Gồm 2 đề tài:

                          1. Truyền Thống và Truyền Thông

                          2. Thông Cảm trong Đời Sống Cộng Đoàn

- Ngày thứ hai: Gồm 2 đề tài:

                          1. Huấn Luyện chính mình – Huấn Luyện người trẻ

                          2. Huấn Luyên Căn Bản

- Ngày thứ ba: Huấn Luyện theo Bản Sắc Á Đông

Sau mỗi lần nghe thuyết trình, các tham dự viên đã chia sẻ và thảo luận theo tổ. Những chia sẻ của các tham dự viên thuộc khắp mọi miến đất nước đã đem lại sư phong phú từ nhiếu kinh nghiệm được tổng kết lại và tứ đó, rút ra những kết luận cụ thể.

Nhiều vấn đề thiết thực và thời sự liên quan đến huấn luyện tu sĩ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay được đặt ra để cùng trao đổi, chia sẻ và nhận định. Những chia sẻ này giúp các Bề Trên và các vị có trách nhiệm đào tạo tu sĩ hiểu rõ và xác tín hơn về những điều cần đổi mới trong cách thức huấn luyện các tu sĩ trẻ ngày nay để phù hợp hơn với bối cảnh mới của xã hội Việt Nam và thế giới mà vẫn giữ được những nét giá trị truyền thống của bản sắc Á Đông.

 Kết thúc khóa học, mọi tham dự viên mong ước Ban Điều Hành LHBTTCVN tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện để giúp các Bề Trên và các vị phụ trách đào tạo kịp thời cập nhật hóa kiến thức và những vấn đề mới do bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đặt ra trong lãnh vực huấn luyện tu sĩ.

 BTTC

Top