Giới thiệu sách: Có một vườn thơ đạo

Giới thiệu sách: Có một vườn thơ đạo

Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử (22/9/1912 – 2012)
đã phát hành
Có một vườn thơ đạo
Do linh mục Trăng Thập Tự chủ biên
Nxb Phương Đông 2012
4 tập, 2000 trang, trợ giá: 80.000 đ

TẬP 1: THI SĨ CỦA THÁNH GIÁ
Giới thiệu nhà thơ Hàn Mạc Tử - cách riêng là về thơ đạo của ông

TẬP 2: NHƯ SONG LỘC TRIỀU NGUYÊN
Giới thiệu 45 tác giả có năm sinh từ 1912 đến hết 1940

TẬP 3: ƠN PHƯỚC CẢ
Giới thiệu 51 tác giả có năm sinh từ 1941 đến hết 1955

TẬP 4: THẦN NHẠC SÁNG HƠN TRĂNG
Giới thiệu 44 tác giả có năm sinh từ 1956 đến thập niên 1990.

* Tại Sài Gòn, có thể mua tại các nhà sách công giáo
* Tại các thành phố khác và các tỉnh, xin đăng ký qua Văn phòng Tòa Giám mục giáo phận
* Độc giả ở nước ngoài có thể mua qua dịch vụ fatimacompany.com

Top