Giáo lý Thánh Kinh: Bài 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục

Bài 14. ĐIỀU RĂN THỨ SÁU

I. TÍNH DỤC

1. Thánh Kính

- St 5,1-2 : “Ngày Thiên Chúa tạo dựng con người, Thiên Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là ‘người’, ngày họ được tạo dựng”.

- Mt 5,27-28 : “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”.

2. Giáo lý

- Tính dục ảnh hưởng trên mọi phương diện của con người, đặc biệt là trong lãnh vực tình cảm, khả năng yêu thương và sinh sản.

- Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ. Người nam và người nữ hoàn toàn bình đẳng với nhau về phẩm giá. Sự khác biệt và bổ sung (thể lý, luân lý, tinh thần) giữa các phái tính hướng đến lợi ích của hôn nhân và gia đình.

- Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận biết và chấp nhận căn tính tính dục của mình. Điều răn thứ sáu để cập đến mọi lãnh vực về tính dục nơi con người.

II. SỐNG KHIẾT TỊNH

1. Kinh Thánh

- 1Cr 6,15-18 : “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?... Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình”.

- Galat 5,24 : “Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê”.

- 1Tx 4,3-5 : “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, mỗi người hãy biết sử dụng thân xác mình một cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa”.

2. Giáo lý

a) Tập sống khiết tịnh

- Tập luyện sự tự chủ : con người có tự do chọn lựa, hoặc chế ngự các đam mê của mình và được bình an; hoặc để chúng bắt mình làm nô lệ và trở nên bất hạnh.

- Cùng với sự tự chủ, những phương thế giúp sống đức khiết tịnh là :

Biết mình (những điểm mạnh, yếu của bản thân);

Khổ chế thích hợp (mỗi người mỗi khác);

Giữ các điều răn, vì mọi mặt của đời sống đạo đức đều liên hệ với nhau;

Trung thành cầu nguyện vì đức khiết tịnh là hoa quả của Thánh Thần;

Xa lánh dịp tội.

- Sự tự chủ là đức tính đòi hỏi tập luyện lâu dài, không chỉ một lần là xong, nhưng phải cố gắng thường xuyên trong cuộc sống.

- Đức khiết tịnh cũng có những quy luật tăng trưởng, có những lúc thăng trầm, có những khi thất bại. Vì thế phải kiên trì và khiêm tốn cậy trông vào ơn Chúa.

b) Những cách sống khiết tịnh

- Mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi sống khiết tịnh, tuy nhiên các Kitô hữu sống nhân đức này theo bậc sống riêng của mình. Truyền thống Công giáo thường nói đến ba hình

thức sống khiết tịnh : một là của bậc phu phụ, hai là của người góa bụa, ba là của kẻ đồng trinh.

- Những người đã đính hôn (chưa chính thức kết hôn) cũng được kêu gọi sống khiết tịnh bằng sự tiết dục, nhờ đó họ tập tôn trọng nhau và sống chung thủy.

c) Những tội nghịch đức khiết tịnh

- Mê dâm dục : hưởng thụ vô độ, chỉ tìm khoái lạc để hưởng thụ.

- Thủ dâm : tìm khoái lạc tình dục ngoài quan hệ tình dục, cũng là sai mục đích.

- Gian dâm : quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa hai người còn tự do.

- Mại dâm : làm tổn thương phẩm giá của chính bản thân và của người khác.

- Hiếp dâm : xúc phạm đến đức công bằng và đức mến, xúc phạm trầm trọng phẩm giá và cuộc sống của người khác.

- Hình ảnh khiêu dâm làm tổn thương phẩm giá của những người tham gia và gây gương xấu trầm trọng cho những người khác.

d) Đồng tính luyến ái

- Đồng tính luyến ái là những liên hệ xác thịt giữa những người cùng phái tính. Nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được.

- Dựa vào Thánh Kinh, truyền thống Công giáo vẫn coi đồng tính luyến ái là hành vi nghịch với luật tự nhiên, tách biệt hành vi tính dục với việc ban tặng sự sống, không phát xuất từ sự bổ sung đúng nghĩa giữa hai người khác phái.

- Với những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn, đây là một thử thách rất lớn. Cần phải đón nhận họ với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ.

Phút hồi tâm

“Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao?”

Cầu nguyện

Top