Giáo lý Thánh Kinh: Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

“Trong đức tin Kitô giáo, không có việc nào bị chống đối mạnh mẽ, dai dẳng và quyết liệt cho bằng vấn đề thân xác sống lại. Thông thường, người ta chấp nhận là sự sống của nhân vị, sau khi chết, được tiếp tục cách thiêng liêng. Nhưng làm sao tin được rằng thân xác hiển nhiên là phải chết này lại có thể phục sinh vào đời sống vĩnh cửu?” (SGLHTCG, số 996).

I. MẶC KHẢI TIỆM TIẾN VỀ SỰ PHỤC SINH

1. Thánh Kinh

- 2 Macabê 7,14 : “Bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Ngài sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời”.
- Mc 12,24-27 : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?...Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống”.
- 1 Cr 15,12-14 : “Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng…Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu”.

2. Giáo lý

- Niềm tin vào sự sống lại của thân xác được mặc khải dần dần trong lịch sử của Dân Chúa. Tin rằng Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng con người toàn diện, cả hồn lẫn xác, và tin rằng Thiên Chúa trung tín với giao ước Ngài đã ký kết : đó là cơ sở cho niềm hi vọng vào sự phục sinh thân xác.

Chúa Giêsu khẳng định niềm tin này cách mạnh mẽ. Cùng với lời rao giảng, Người ban cho chúng ta những dấu chỉ cụ thể khi trả lại sự sống cho một số người đã chết. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu kết hợp đức tin vào sự phục sinh với chính bản thân Người : “Thầy là Sự Sống lại và là Sự sống” (Ga 11,25). Niềm tin này được ghi dấu cách tuyệt đối bằng sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ phục sinh như NGười, với NGười và nhờ Người.

II.NGƯỜI CHẾT SẼ PHỤC SINH THẾ NÀO?

1. Thánh Kinh

- Ga 5,29 : “Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”.

- 1 Cr 15, 42-53 : “Gieo xuống thì hư nát mà sống lại thì bất diệt…những kẻ chết sẽ sống lại mà không còn hư nát…Quả vậy, thân xác hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử”.

- 1 Tx 4,16 : “Khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng Tổng lãnh Thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ tử trời ngự xuống, và những người chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên”.

2. Giáo lý

Phục sinh là gì? Khi chết, linh hồn và thân xác bị tách biệt. Thân xác bị hư hoại, còn linh hồn đến gặp Thiên Chúa và vẫn mong được kết hợp lại với thân xác được tôn vinh của mình. Bằng quyền năng của Ngài, Thiên Chúa sẽ trả lại sự sống bất hoại cho thân xác chúng ta, kết hợp thân xác đó với linh hồn chúng ta.

Ai sẽ phục sinhTất cả mọi người đã chết đều sẽ phục sinh, khác nhau là để được chúc phúc hay bị kết án.

Phục sinh thế nào? Đức Kitô đã phục sinh với thân xác riêng của Người (x. Lc 24,39) nhưng Người không trở lại đời sống trần thế như Ladarô, đồng thời thân xác ấy có những nét đặc biệt (vào nhà khi đã đóng cửa, hiện diện ở nhiều nơi). Cũng thế, mọi người sẽ sống lại với thân xác của mình, nhưng thân xác này sẽ được biến đổi thành thân xác vinh quang, có thần khí.

Phục sinh khi nào? Sự phục sinh vĩnh viễn gắn liền với cuộc quang lâm của Đức Kitô.

III. SỐNG NIỀM TIN PHỤC SINH

1. Thánh Kinh

- Col 2,12 : “Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu Phép Rửa, lại cũng được sống lại với Người, vì tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại”.

- 1 Cor 6,13-15 : “Anh em không biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?”

2. Giáo lý

- Nhờ Chúa Thánh Thần, đời sống Kitô hữu noơi trần gian đã là sự tham dự vào Cái Chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Vì thế, hãy “tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Col 3,1).

- Được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, chúng ta đã thuộc về Thân Thể của Chúa. Vì thế, phải tôn trọng thân xác của mình cũng như thân xác của người khác : “Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác của anh em” ( 1Cor 6,20).

Phút hồi tâm

“Trong mọi hành động và suy nghĩ, con phải xử sự như con sắp chết tức thì. Nếu con có lương tâm tốt lành, con sẽ không quá sợ sự chết. Xa lánh tội lỗi thì tốt hơn là trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con không sẵn sàng, thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được?” (Sách Gương Phúc)

Cầu nguyện

Hát “Con vẫn trông cậy Chúa” (Nguyễn Duy)

Top