Giá trị

Giá trị

GIÁ TRỊ

Khó nhất: Ta hiểu được ta
Dễ nhất: Nói xấu người khác
Giữa cái thiện và cái ác
Một lằn ranh quá mong manh!

Lời nói thuộc về thời gian
Im lặng thuộc về vĩnh cửu
Giá trị những gì châu báu
Có bao gian khổ thâm trầm

Máu nào cũng chảy về tim
Nhường nhịn không hề thua thiệt
Nếu sai lầm và nhận biết
Cần lắm lời xin lỗi nhau

Cuộc đời khả dĩ thay đổi
Nếu biết thay đổi chính mình
Vụng về một lờ xin lỗi
Vẫn còn hơn cứ lặng im

Con người rất dễ tự kiêu
Càng lớn thì càng tự mãn
Đời thường vẫn nhiều ân oán
Giá trị cao thấp khác nhau

ĐỐI LẬP và YÊU THƯƠNG

Có cả rừng phần mềm
Chương trình cũng không ít
Rồi phát sinh virus
Do chúng xung khắc nhau

Cuộc đời khác chi đâu
Mỗi con người một tính
Đâu phải là cái bánh
Bẻ ra xem rõ lòng

Xung khắc là chuyện thường
Nhưng xong rồi thì bỏ
Hận thù đừng giữ đó
Hãy tha thứ chân thành

Cuộc đời phải canh tân
Vi tính cần update
Chọn cách không đối lập
Để trung dung, hài hòa

Có khác nhau một chút
Để bù đắp lẫn nhau
Chỉ giống nhau một chút
Cũng đủ để thương yêu

CẢM ƠN

Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái

Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc

Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi

Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm

Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…

Top