Gẫm lễ đèn: Mẹ đứng kề Thánh giá

Gẫm lễ đèn: Mẹ đứng kề Thánh giá

 

 

 

 

 

 

WGPSG -- Tin Mừng theo thánh Gioan viết rằng:
trên Núi Sọ, "đứng kề thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Người."
(Ga 19,25)

“Sự tham dự của Mẹ Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu
đạt tới cao điểm khi Người đứng gần kề bên Thập giá.
Mẹ kết hợp với hy tế của Con mình,
và thuận nhận dâng hiến Thánh Tử vì phần rỗi nhân loại.
Mẹ trở thành tấm gương cho niềm hy vọng
vào ánh sáng Phục sinh
giữa đêm tối của Thập giá...”

Lòng đạo đức bình dân của người Việt Nam
đã đặc biệt diễn tả sự tham dự can trường của Mẹ Maria
vào cuộc Thương khó Chúa
qua giọng gẫm lễ đèn hết sức xúc động của người miền Nam.

Trang web Tổng giáo phận muốn ghi lại đây
để trân trọng và lưu giữ
những nét hội nhập văn hóa rất quý giá
của niềm tin Kitô giáo tại Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu “Đoạn kết gẫm lễ đèn ba”:
Thu âm tại nhà thờ Gia Định;
Giọng ngâm: Cha sở Gia Định.
Kính mời lắng nghe và cùng suy niệm. 

Top