Đức TGM Hàn Đại Huy, tân Tổng Thư ký Bộ Truyền Giáo

Đức TGM Hàn Đại Huy, tân Tổng Thư ký Bộ Truyền Giáo

VATICAN. Hôm 23-12-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Cha Savio Hàn Đại Huy (Hon Tai Fai), dòng Don Bosco ở Hong Kong, làm tân Tổng Thư ký Bộ Truyền Giáo, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Sila.

Đức TGM Savio Hàn Đại Huy vốn là giáo sư thần học tại Đại chủng viện Hong Kong, thành viên Ủy ban thần học quốc tế từ năm 2004 và là thành viên Giáo Hoàng Hàn lâm viện về Thần học từ năm 1999.

Đức TGM năm nay 60 tuổi, sinh ngày 21-10 năm 1950, gia nhập dòng Don Bosco, khấn lần đầu ngày 15-8-1969, và khấn trọn đời ngày 15-8-1975, thụ phong LM tại Hong Kong ngày 17-7 năm 1982, đậu cử nhân triết (BA) tại Đại học Luân đôn và tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Salesiana ở Roma.

Trong dòng, cha đã giữ nhiều chức vụ: thư ký tỉnh dòng, Giám đốc nhà Giám tỉnh, đại biểu tỉnh dòng về truyền thông xã hội, điều hợp viên và chủ tịch tỉnh nghị, phó giám tỉnh rồi giám tỉnh tỉnh dòng Don Bosco Trung Hoa bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Macao và Đài Loan. Cha làm điều hợp viên tổng tu nghị của dòng hồi năm 2002. Ngài cũng giảng dạy tại nhiều chủng viện ở Trung Quốc và là tác giả của ấn phẩm, nhất là về thần học. Cha đặc trách việc dịch Sách Giáo Lý chung của Hội Thánh Công Giáo ra tiếng Hoa.

Đức TGM Hàn Đại Huy kế nhiệm Đức TGM Robert Sarah, 65 tuổi, người Guinea equatoriale, mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và thăng Hồng Y ngày 19-11 vừa qua (SD 23-12-2010)


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top