ĐHY Dias nhấn mạnh tầm quan trọng của mục vụ '3D'

ĐHY Dias nhấn mạnh tầm quan trọng của mục vụ '3D'

Phát biểu tại Hội nghị các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo

WGPSG / ZENIT -- Rôma, 20-5-2010 -- Trong việc thi hành công việc của Giáo hội, điều luôn quan trọng đối với các linh mục là hiến thân phục vụ trong ba chiều kích (3D): doctrine (giáo thuyết), discipline (kỷ luật) và devotion (lòng sùng kính).

Đây là thông điệp được Đức Hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, trong tuần này, gởi đến đại hội các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, một đại hội sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu ở Rome.

Theo tường thuật của thông tấn xã Fides, Đức Hồng y đã giải thích rằng:

“Trong hành trình trưởng thành và mục vụ của mình, mỗi linh mục phải quan tâm đến ba chiều kích: Giáo thuyết, Kỷ luật và Sùng kính."

Theo Đức Hồng y người Ấn Độ: “Nhìn vào Giáo thuyết có nghĩa là trung tín với Lời Chúa, với Đấng Bản Quyền trong Giáo hội, trong sự tuân thủ những lời của Đức Thánh Cha”.

Ngài nói thêm rằng: “Kỷ luật rất quan trọng trong thế giới hôm nay” : “Kỷ luật về mặt tinh thần và thể xác là dấu chỉ và là kết quả của sự trưởng thành về mặt nhân bản và tâm linh”.

“Một phần trong lãnh vực này là việc huấn luyện về khiết tịnh và các quan hệ đứng đắn đối với người khác phái; việc giải gỡ những bất hòa và những mâu thuẫn trong các tương quan và trong cộng đoàn; việc quản lý thời gian rảnh rỗi và việc sử dụng những kỹ thuật mới”.

Về việc Sùng kính, Đức Hồng y Dias nhấn mạnh: “linh mục, khi nhớ rằng mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, trong mỗi hành động nhỏ hằng ngày, phải biểu hiện chính mình như là người của Thiên Chúa, phải đặt ưu tiên cho tinh thần”.

Ngài cổ vũ cử tọa: “Trên hết, linh mục phải là những người ‘bộc lộ được tính thánh thiêng’, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ và các bí tích, giúp cho người thân cận của mình thực sự gặp được một con người của Đức Giêsu Kitô đang sống và hoạt động”.

Đức Hồng y nói tiếp: Mỗi linh mục, cũng như mọi Kitô hữu, “có trong DNA của mình tinh thần truyền giáo”, nếu không sẽ trở thành “một Kitô hữu không đúng nghĩa”.

Đức Hồng y Dias kết luận bằng cách nói về Đức Hồng y John Henry Newman, như là một khuôn mẫu của linh mục, đã sống trọn vẹn ba chiều kích đã được nêu ở trên; Đức Hồng y John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha Benedict XVI phong chân phước vào tháng Chín, trong cuộc viếng thăm nước Anh của ĐTC.

Top