Cuộc thi viết Nhánh Huệ Nước Trời: Bản tin sơ khảo số 1

Cuộc thi viết Nhánh Huệ Nước Trời: Bản tin sơ khảo số 1

Sau hơn một tháng phát động cuộc thi viết “Nhánh Huệ Nước Trời”, Người Phụ Trách Thơ đã nhận gần 200 bài thơ dự thi gồm có các bài Họa thơ đường, và những bài thuộc các thể thơ khác...

(Xin xem file đính kèm)

Top