Cung nhạc lời thơ

Cung nhạc lời thơ

Đời con là một cây đàn

Xin rung những nốt mến, tin, cậy Ngài

Hóa thành khúc hát ngân dài

Tạ ơn Thiên Chúa trọn đời thiết tha

Đời con là một bài thơ

Vần bằng, vần trắc xin vì Chúa thôi

Luật thơ là Thánh Luật Ngài

Từng vần mến Chúa, yêu người thành tâm

Đàn con xin Chúa khảy lên

Thơ con phổ nhạc để tôn vinh Ngài.

Top