Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B

WGPSG -- Tin Mừng Chúa nhật hôm nay nhắc lại giới răn mới của Chúa Giêsu truyền lại cho chúng ta: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Gioan 15,12). Yêu anh em như Chúa yêu chúng ta nghĩa là yêu đến tận cùng, thậm chí khi cần thiết cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng cho người mình yêu: "Không có tình yêu nào lớn lao hơn là tình yêu của người đã thí mạng mình cho người mình yêu" (Gioan 15,13). 

Top