Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật Phục Sinh năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật Phục Sinh năm B

WGPSG -- Chúa Giêsu đã phục sinh để niềm tin của Kitô hữu không là hư vô, không là ảo tưởng, không là vô ích.

Các tông đồ đã từng nhát đảm trước cái chết bi thảm của Thầy Giêsu. Các ông trốn biệt trong nhà, không dám giáp mặt với người khác, vì sợ bị bắt bớ, sợ bị chế giễu khi tin vào một người đã chết! 

Thế nhưng, một khi được cảm nếm niềm vui phục sinh nơi Thầy Giêsu, được đồng bàn với Thầy khi Thầy đã sống lại, các tông đồ đã xác tín rằng Thầy của mình, cũng là Chúa của mình đã thực sự sống lại hiển vinh. Từ đó các ông trở nên can đảm và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin phục sinh trước mặt mọi người, thậm chí còn dám chết cho niềm tin mà chính các ông đã cảm nghiệm!

40 ngày Chay tịnh, vắng bóng tiếng reo vui Alleluia, nay chúng ta đã có thể reo vang lên ALLELUIA, vì Chúa Giêsu đã thực sự sống lại!

Chúng ta hãy can đảm và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của chúng ta theo gương của các tông đồ xưa, vì quả thật: CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI!

 

Top