Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B

WGPSG -- Hình ảnh Vua Giêsu ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Giêrusalem diễn tả một vị vua hoàn toàn khác. Người là vua của hòa bình, vua của người nghèo, vị vua đơn sơ và khiêm tốn.

Vua hòa bình đã tự nguyện đón nhận cái chết thảm sầu trên thập giá chỉ vì tình yêu đối với Chúa Cha, đối với nhân loại. Nét đẹp của cái chết trên thập giá để đền thay muôn tội lỗi của nhân loại càng thêm rực rỡ bởi tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu.

“Chúa Giêsu đã thiết lập tiêu chuẩn đánh giá lòng nhiệt thành chân chính, đó là lòng nhiệt thành của tình yêu tự hiến, và sự nhiệt thành này phải trở nên mục tiêu của đời sống Kitô hữu”. Suy tư này của Đức Bênêđictô XVI đáng cho mỗi người Kitô hữu ghi nhớ để soi sáng lời nói và hành động của mình. (Trích bài viết "Nhiệt thành của thập giá" của Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

Nhìn lên tình yêu tự hiến của Vua Giêsu, linh mục Roco Nguyễn Duy đã viết nên những dòng nhạc vừa ngắn gọn vừa dễ nhớ. Nào chúng ta cùng hát lên: 

 

Top