Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

WGPSG -- Các bài đọc hôm Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến việc làm chứng (truyền giáo) về Đức Kitô, Đấng đã chết nhưng nay đã phục sinh để cứu độ của chúng ta. Người môn đệ của Đức Kitô phục sinh phải là người biết vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, dám ra đi làm làm chứng cho Đức Kitô và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. (trích trong Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật III Phục sinh năm B).

Chúng ta có thể làm chứng bằng đời sống hy sinh phục vụ mến yêu cùng với Giáo hội.

 

Top