Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

WGPSG -- Lời dạy của Đức Giêsu cho Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. Đức Giêsu đã cho chúng ta hiểu rằng những người tin vào Ngài là những người có phúc, dù không nhìn thấy Ngài cách cụ thể. Họ không có diễm phúc sống bên cạnh Ngài, nhìn thấy Ngài cách cụ thể, nhưng họ vẫn tin vào Ngài. Đúng vậy, đức tin là quà tặng của Thiên Chúa bởi vì chính niềm tin này đã đặt chúng ta trong tương quan thân mật với Đức Giêsu dù không thấy Ngài. (trích từ Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật thứ II Phục Sinh).

 

Top