Bài ca ý lực Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C

Top