Bài ca ý lực Chúa nhật IV Phục sinh năm B

Bài ca ý lực Chúa nhật IV Phục sinh năm B

WGPSG -- Chúa Giêsu chính là vị mục tử tốt lành, Người biết chiên của Người và chiên của Người biết Người. Như Người biết và yêu mến vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu biết chiên của mình và hi sinh cho đàn chiên. Đây là cái biết của tình yêu; cái biết dẫn đến sự quan tâm, nhìn thấy những nhu cầu và sẵn sàng làm điều tốt cho người mình yêu.

Tình yêu của Mục tử Giêsu còn cao vời hơn nữa khi không đòi hỏi điều gì nơi chiên, ngoài một điều gì duy nhất là chiên biết nghe lời Mục tử mà trở nên thành viên của đàn, từ đó Mục tử có cơ hội chăm sóc chiên và giúp chiên sống dồi dào hơn!

 

Top