Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse

Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse

Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse

TGPSG -- Vào Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh, chúng ta cử hành Lễ Thánh Gia Thất của Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu ý nghĩa của ba danh xưng nổi tiếng nhất thế giới này.

  1. Giêsu - Yeshua

Trong tiếng Do Thái, Yeshua là viết tắt của tên Jehoshua, được ghép bởi hai từ: Từ đầu tiên "Jeho" phát xuất từ danh xưng Yahweh - nghĩa là Thiên Chúa; và từ thứ hai "shua" phát xuất từ động từ ‘cứu độ’. Vậy, tên Giêsu theo nghĩa đen có nghĩa là "Thiên Chúa là sự cứu độ" hay "Thiên Chúa cứu độ".

  1. Maria - Marja

Danh xưng Maria có nguồn gốc Ai Cập - Do Thái. Thường dùng để đặt tên cho những trẻ nữ do cha mẹ lớn tuổi sinh ra, danh xưng Marja có hai phần: phần đầu tiếng Ai Cập "Mar" có nghĩa là yêu quý; và phần hai là "ja" - viết tắt của chữ Do Thái “Yahweh - Thiên Chúa”. Như vậy Maria có nghĩa là "Yêu Chúa" hoặc "Được Chúa yêu quý".

  1. Giuse - Yosef

Giuse - tiếng Do Thái Yosef - là một danh xưng trong Kinh thánh, gồm có: từ Jo - rút gọn của từ Jeho, Yahweh - Thiên Chúa; và sef, viết tắt của động từ jasaf, có nghĩa là “gia tăng”. Như vậy, danh xưng này có nghĩa là “Thiên Chúa gia tăng phúc lành”.

Mỗi lần tha thiết kêu cầu Thánh danh cực trọng “Giêsu – Maria – Giuse”, chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Đức Giêsu là “Thiên Chúa cứu độ”, con của Đức Maria – Đấng luôn được Chúa yêu quý, cùng với Thánh cả Giuse – Đấng luôn được Thiên Chúa ban gia tăng muôn ngàn ơn phúc. Chắc chắn Chúa cũng sẽ ban cho ta muôn ngàn ơn phúc, giống như Chúa luôn yêu quý Đức Maria và hằng ban gia tăng muôn ơn lành cho Thánh Giuse.  

Mạnh Tú (TGPSG) tổng hợp

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top