Truyện vui, suy niệm mỗi ngày

Truyện vui, suy niệm mỗi ngày

3. Lời cầu hoà bình

Chuyện xảy ra tại Befast bên Ai Len như sau:

Một linh mục Công Giáo, một mục sư Tin Lành, và một giáo trưởng Do Thái, đang tranh luận rất sôi nổi về vấn đề thần học. Thình lình một Thiên Thần hiện ra giữa họ và nói:
   Thiên Chúa chúc lành cho các ngươi. Các ngươi hãy nói lên một ước nguyện hoà bình, và Thiên Chúa toàn năng sẽ chấp nhận.

Thế là vị mục sư Tin Lành liền khẩn cầu:
   - Xin Chúa cho tất cả mọi người Công Giáo biến khỏi mảnh đất thân yêu này thì hoà bình sẽ trở lại tức khắc.

Vị linh mục Công Giáo thì cầu nguyện:
   - Xin đừng để cho một người Tin Lành nào còn có mặt trên mảnh đất Ai Len thân yêu này, và hoà bình sẽ trở lại.

Vi giáo trưởng Do Thái thì lại cúi đầu thinh lặng. Thấy thế Thiên Thần liền hỏi:
   - Còn ngươi, hỡi giáo trưởng, ngươi không có ước nguyện nào ư?

Ông ta liền thưa:
   - Vâng, tôi không có điều gì xin nữa. Tôi chờ cho lời cầu của hai vị này được Chúa chấp nhận là tôi mãn nguyện rồi.

Câu chuyện trên đây muốn nói lên một trong những thảm trạng đau thương của lịch sử nhân loại. Đó là sự xâu xé do sự bất khoan dung tôn giáo gây nên.

Cuộc chiến đẫm mấu giữa Tin Lành và Công Giáo tại Âu Châu vào thế kỷ 16, cuộc huynh đệ tương tàn giữa Tin Lành và Công Giáo tại Ai Len, cuôc nội chiến tại Nam Tư, cho thấy con người chém giết nhau chỉ vỉ niềm tin tôn giáo.

Ma-ha-mat Ganhdi, người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách nô lệ của người Anh bằng cuộc tranh đấu bất bạo động đã bị một thanh niên Ấn Giáo hạ sát, chỉ vì anh ta không thể chấp nhận được sự kiện Ganhdi lại yêu thương và tha thứ cho người Hồi Giáo.

Con người luôn bị cám dỗ nhân danh niềm tin, nhân danh Thượng Đế của mình để bách hại và loại trừ người khác.

Thời Chúa Giêsu những người biệt phái cũng có thái độ tương tự. Nhân danh lề luật, nhân danh Thiên Chúa, họ đã kết án và loại trừ mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, những người tội lỗi, những người dân ngoại.

Loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, Chúa Giêsu đã không loại trừ một hạng người nào. Được sai đến trước tiên cho người Do Thái. Chúa Giêsu cũng đi đến với cả nhân loại. Chúa Giêsu chính là hiện thân lòng khoan dung của Thiên Chúa, một Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, và muốn qui tụ mọi người vào trong gia đình của Ngài.

Là con cái của Cha yêu thương và khoan dung, nguyên tắc sống của chúng ta cũng là phải yêu thương và khoan dung. Sống trong một xã hội đa diện, chúng ta được mời gọi tôn trọng và đón nhận những khác biệt của tha nhân. Nhất là không ngừng tha thứ cho những lầm lỗi của người anh em.

Sống như thế, chúng ta mới thực sự là chứng nhân của tình yêu, của một Thiên Chúa luôn luôn khoan dung và tha thứ cho mọi người.

(Trích "Truyện vui, suy niệm")

Top