Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 24.05.2023

Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 24.05.2023

Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 24.05.2023

TRỰC TIẾP BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA
LÚC 14 GIỜ 50 THỨ TƯ 24.05.2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 24/05/2023.

Các múi giờ: Giờ Roma: 8:50, Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: vaticannews.va/vi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top