Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVII Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVII Thường Niên Năm C

Chúa nhật, 06/10/2013

Phúc Âm: Lc 17, 5-10

"Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, ..."

Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu “ban thêm lòng tin”, Ngài đáp lại “Nếu anh em có lòng tin…”, hẳn là Ngài muốn nhắc khéo những lần Ngài trách các ông kém lòng tin (x. Lc 8,25; 12,28) khi các ông mải lo lắng “lấy gì mà ăn hay lấy gì mà mặc” (Lc 12,22), hay lúc các ông hoảng loạn trước cơn sóng to gió lớn khi đang lênh đênh trên biển hồ Tibêria (Lc 8,24). Hơn nữa, Ngài không chỉ nói “nếu…” như một lời giả sử vu vơ; trái lại Ngài xác quyết rằng chỉ cần các môn đệ đặt nơi Ngài một niềm tin nhỏ bé thôi, Ngài sẽ ban cho các họ sức mạnh để có thể làm những việc mà trên phương diện tự nhiên không thể nào làm được.

Thánh kinh bằng tiếng Việt

Thánh kinh bằng tiếng Anh

Top