Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm C

PHÚC ÂM: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi thuyên chữa những tâm hồn sám hối”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

1

Vì có nhiều người đã ra công chép lại  những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta,

Since many have undertaken to compile a narrative of the events
that have been fulfilled among us,

2

theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta,
just as those who were eyewitnesses from the beginning
and ministers of the word have handed them down to us,

3

phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu,

tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây,

I too have decided,
after investigating everything accurately anew,

to write it down in an orderly sequence for you,
most excellent Theophilus,

4

để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

so that you may realize the certainty of the teachings
you have received.

5

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần,

Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit,


6

và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh.

and news of him spread throughout the whole region.

7

Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng.

He taught in their synagogues and was praised by all.
8

Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng,

He came to Nazareth, where he had grown up,

9

và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường.

and went according to his custom 
into the synagogue on the sabbath day.

10

Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia.

He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah.
11

Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:

He unrolled the scroll and found the passage where it was written:

12

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi,

The Spirit of the Lord is upon me,

because he has anointed me

13

sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó,

thuyên chữa những tâm hồn sám hối,

to bring glad tidings to the poor.
14

loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm,

He has sent me to proclaim liberty to captives

15

cho người mù được trông thấy,

and recovery of sight to the blind,

16

trả tự do cho những kẻ bị áp bức,

to let the oppressed go free,

17

công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".

and to proclaim a year acceptable to the Lord.

18

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống.

Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down,

19

Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

and the eyes of all in the synagogue looked intently at him.
20

Người bắt đầu nói với họ:

He said to them,

21

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

“Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”

 

Suy niệm

Chúa Giê-su vào hội đường, Ngài trải cuộn Kinh Thánh ra, công bố Lời Chúa và giảng giải. Cuộc phiêu lưu trong Thần Khí của Chúa Giê-su đã dẫn Ngài đến những hành động thật thú vị : Công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sang mắt, trả tự do cho người bị áp bức ! Tin Mừng Chúa Giê-su đem đến thật mới lạ, khác hẳn với suy tư, tính toán thiệt hơn của những con người vốn thường đứng về phe của những người có lợi thế.

Tuy nhiên phải chăng Tin Mừng của Chúa Giê-su chỉ dành cho người “ có hoàn cảnh đăc biệt” mà thôi hay sao ? Ngài có nói gì cho chúng ta hay không ?

Xét về hiện trạng đui mù, què quặt, tù đày về thể lý thì ít người trong chúng ta mắc phải, nhưng có thể ta mắc bệnh về tinh thần và rơi vào những thảm cảnh tâm linh. Có người bị mù lòa con tim khi không thấy được nỗi đau của người khác… Có kẻ bị câm điếc tâm hồn khi không nghe tiếng cầu cứu của anh chị em . Nhiều người bị tù đày trong các thói hư nết xấu, những tham lam ích kỷ. Khi Chúa Giê-su công bố rằng Ngài giải phóng cho người tù, đem ánh sáng cho người mù…, điều này là một tin vui cho chúng ta, bởi lẽ chỉ Chúa Giê-su mới có thể giải phóng con tim chúng ta, mới có thể chữa lành chúng ta từ bên trong.

Sứ điệp:

Tự do, hai tiếng rất đẹp, rất mạnh, được mọi người khao khát nhưng lại hay bị lạm dụng. Đôi khi người ta nhân danh tự do để rồi tự tạo nên ngôi nhà ích kỷ và tự nhốt mình vào với nhiều đam mê xấu. Chúa Giê-su tự do đứng về phía người nghèo, tự do đem lại niềm hạnh phúc cho những ai trong tình cảnh bị lãng quên và bất hạnh. Chúa Giê-su cũng tự do công bố năm hồng ân, trong đó những ai sống theo giáo huấn của Ngài sẽ được giải phóng từ bên trong. Chính Ngài làm cho con tim mù lòa được nhìn thấy và làm cho cõi lòng câm điếc được hát lên bài ca tình thương và tín nghĩa. Bạn được mời gọi sống và công bố năm hồng ân cùng với Ngài.

Top