Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVI Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVI Thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Cô Matta đón Đức Giêsu vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất (Lc 10,42)

Suy niệm:

Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng, thỉnh thoảng Ðức Giêsu và các môn đệ gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Mácta là chủ nhà đón tiếp Ðức Giêsu. Chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng, chị lo lắng trước bao việc phải làm ngay để có được một bữa ăn thịnh soạn hầu tỏ lòng kính trọng đối với vị khách quý. Trong khi đó cô em Maria lại vô tư và bình thản, ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Người. Maria say mê nghe Lời Chúa, Lời mở tâm tư cô ra trước những chân trời mới mẻ. Cô thấy chẳng có gì hạnh phúc hơn giây phút này, được ngồi nghe Thầy giảng như một môn đệ thực thụ.

Thánh kinh bằng hình - Tiếng Việt

Thánh kinh bằng hình - Tiếng Anh

Top