Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Ngày 27 tháng 03 năm 2016
Chúa nhật Phục Sinh 
PHÚC ÂM:  Ga 20, 1-9

“Ông thấy và ông tin”

Suy niệm
Tin Mừng kết luận về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su bằng hành động “thấy” và “tin” nơi các tông đồ chứng nhân. Nhưng các ông thấy gì? Họ thấy ngôi mộ trống, khăn liệm và mọi thứ được xếp lại gọn gàng… Chỉ cần thấy có thể để các tông đồ khởi động niềm tin của mình. Bởi nếu đã rõ rang rồi thì chỉ cần công nhận thôi. Và do đó, tin vẫn là một hành động đòi phải có tình yêu để có thể hiểu, và sẵn sàng phó thác để thể hiện niềm tin.
Kể từ ngày ấy, sự phục sinh không chỉ xảy ra nơi Chúa Giê-su, mà còn xảy ra nơi tất cả chúng ta. Chúa phục sinh để chúng ta sống đời sống này với một sức sống mới – do Chúa phục sinh mang lại cho những ai đón nhận Ngài với niềm tin của mình.

Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Phục sinh,
mắt chúng con muốn được chiêm ngắm Ngài,
bàn tay chúng con muốn động chạm đến Ngài,
trí óc con muốn nhận biết Ngài…
Nhưng chúng con có thể gặp Ngài ở đâu?
Các môn đệ đã nhận ra Đấng Phục Sinh
khi Ngài bẻ tấm bánh trao cho họ,
cùng với họ đi qua quãng đường dài,
ở gần bên khi họ sợ hãi
và chữa lành nỗi âu lo của họ.
Xin Đấng Phục Sinh cho chúng con thấy
Chúa đang bẻ những tấm bánh ăn hằng ngày
cho chúng con ăn
và đang dạy chúng con nhận biết Ngài
qua những hành động đơn sơ
của lòng tha thứ, dịu dàng và xót thương. Amen
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 04 (03.2016)

Xem Video clip:

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Top