Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Lời Chúa: Lc 8,11b-17

“Chúa Giêsu cầm lấy bánh… và nói: Đây là Mình Thầy… Người cầm lấy chén rượu và nói:  Chén này là Giáo ước mới, lập bằng Máu Thầy” (Dt 11,24-25)

Suy niệm

Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của Tình Yêu. Tình Yêu luôn có nhiều sáng kiến bất ngờ và kỳ diệu. Cần ngắm nhìn cử chỉ bẻ bánh của Đức Giêsu, Tấm bánh trở thành Tấm Thân Ngài được bẻ ra và trao hiến trên thập giá. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã bẻ bánh để môn đệ phát cho dân. Bẻ ra và trao đi trở thành phép lạ nhân lên mãi. “Anh em hãy cho họ ăn đi.” Như các môn đệ, chúng ta cũng lúng túng và bất lực trước cơn đói của con người hôm nay, đói cơm bánh, đói tình thương, đói được tôn trọng. Nếu chúng ta dám trao cho Đức Giêsu tất cả những gì chúng ta có, dù chỉ là nhỏ nhoi; nếu chúng ta chịu để cho Ngài bẻ ra, và làm vỡ tan mọi tính toán ích kỷ, thì chúng ta có thể nuôi được cả thế giới.

(Trích suy niệm Tin Mừng Lễ Mình và Máu Chúa Kitô năm C)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh


 

Top