Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)

Suy niệm

Khi tuyên bố “Tôi chính là Mục Tử Tốt Lành”, Đức Giêsu xác định vai trò Mêsia của Người qua việc:

- thiết lập mối tương giao mật thiết giữa mục tử và chiên: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”;

 

- ban ơn cứu độ cho đoàn chiên: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”;

- đưa chiên vào hiệp thông với Chúa Cha: “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”… “không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”.

Đặc biệt trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Câu này diễn tả một tương quan thông hiệp sâu sắc và hỗ tương giữa người Mục Tử Tốt Lành với đoàn chiên. Đây là một tương quan dựa trên nền tảng hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con: “Như Chúa Cha biết tôi…” (Ga 10,15) và “Tôi với Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Từ tương quan nền tảng đó, Đức Giêsu đã nối dài việc “biết” này tới chiên: “Tôi biết chúng…” (Ga 10,27). Động từ “biết” trong Tin Mừng Gioan, không chỉ là một cấp độ của trí tuệ, nhưng còn là sự hiệp thông cuộc sống bao gồm cả lý trí lẫn tình yêu. “Tri” đi với “mộ”. Sự thông hiệp này đã có giữa Chúa Cha và Chúa Con. Đức Giêsu cũng thiết lập sự hiệp thông như thế giữa Người và các con chiên. Đức Giêsu là vị Mục tử tốt lành, Người biết lịch sử cuộc đời chúng ta, biết các vấn đề, các khiếm khuyết, các đặc điểm và phẩm chất của chúng ta. Sự “biết” này rất trọn vẹn vì bao gồm cả “yêu”: biết bằng cả khối óc lẫn con tim.

(Trích suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Phục sinh năm C)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh

Top