Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Tin Mừng (Ga 21,1-19)

Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (Ga 21,15)

Suy niệm

Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu Phục Sinh tỏ mình ra với các tông đồ trong hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của họ. Các ông đi đánh cá cả đêm ở hồ Galilê, nhưng chẳng bắt được gì. Khi trời hừng sáng, Đức Giêsu đứng trên bờ biển, nhưng các tông đồ không nhận ra Người. Đức Giêsu ra lệnh cho các ông thả lưới và họ đã có một mẻ cá đầy. Đây là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu sau khi Người sống lại. Thiên Chúa cũng tỏ lộ vinh quang của Ngài trong những gì rất bình thường của đời sống thường ngày của chúng ta. Vấn đề quan trọng là chúng ta hãy biết mau mắn lắng nghe lệnh truyền của Thiên Chúa. Một điểm đặc biệt trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đó là trong lúc Đức Giêsu đang dùng bữa với các tông đồ, Người đã hỏi Phêrô ba lần: “Này Simôn, con Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”. Và sau khi Phêrô đáp trả rằng ông yêu mến Người, Đức Giêsu trao sứ vụ chăn dắt đàn chiên cho Phêrô. Điều mà Đức Giêsu mong đợi nơi các tông đồ đó là tình yêu dành cho Người. Nếu có tình yêu này thì các tông đồ mới xứng đáng lãnh nhận sứ vụ coi sóc đàn chiên. Bởi vì, chính Đức Giêsu đã dùng tình yêu mà dẫn dắt các ông. Không thể nào chăn dắt đàn chiên bằng quyền lực. Chỉ có tình yêu mới có thể hướng dẫn và biến đổi con người.

(Trích suy niệm Tin Mừng Chúa nhật III Phục sinh năm C)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh

Top