Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C

Phúc Âm: Ga 16,12–15

“Mọi sự của Cha đều là của Thầy... Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)

Suy niệm: Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động. Chuyển động hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi đó là nguồn mạch sung mãn mọi ơn lành cho con người, cho những ai cũng được liên kết với Ngài trong tình yêu, như lời Thánh Âu-cơ-tinh đã nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đó có Ba Ngôi: Ba Ngôi là người yêu, người được yêu và là suối nguồn của tình yêu.”

Mời Bạn: Bất cứ một tình yêu nào cũng đều phải diễn tiến theo mô thức của Ba Ngôi: chuyển động hiệp thông. Yêu ai thì phải làm (động) điều tốt cho người mình yêu (thông). Yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà hành động để đôi bên được hạnh phúc, một hành động có sự tham dự của lý trí, con tim và đôi tay. Một tình yêu chỉ giữ lại cho mình mà không biết cho đi, tình yêu ấy sẽ chết dần chết mòn. Một tình yêu đích thực là một tình yêu được chia sẻ, ban phát theo mô thức của Chúa Ba Ngôi.

Sống Lời Chúa: Xét mình để tìm ra những hành động với ý đồ ích kỷ được ngụy trang dưới vỏ bọc bề ngoài có dán nhãn mác “yêu”; quyết tâm loại trừ những động lực ích kỷ đó.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, xin hãy đẩy xa con những gì làm con xa Chúa, ban cho con những gì khiến con có thể đến gần Chúa hơn..."

Thánh Kinh bằng hình (tiếng Việt)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Gospel by pictures (English)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Top