Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên năm B

Phúc Âm:  Ga 6, 24-35

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Đức Giêsu muốn đưa con người hướng đến Mầu nhiệm Cứu rỗi khi Ngài thực hiện các phép lạ, nhất là phép lạ bánh và cá trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài là bánh đích thực, con người phải đón nhận với tất cả lòng tin. Tình yêu thương tuyệt đỉnh của Ngài được thực hiện nơi thập giá mà Bí Tích Thánh Thể đã hiện tại hóa con người Đức Kitô cho mọi thời. Con người lãnh nhận lấy nguồn sống là chính Đức Kitô, bánh Manna Chúa ban cho dân Israel khi xưa trong sa mạc và bánh hóa nhiều khắc họa lại hình bóng của Ngài. Lời mạc khải của Tin Mừng Ga 6, 35 ”Bánh sự sống, chính là Ta” là lời mạc khải rất đặc biệt trong Gioan. Phép lạ Chúa thường làm luôn là lời chứng về quyền năng của Chúa, nhưng chính sự mạc khải về Chúa mới là nguồn sống đích thực cho con người mọi thời. Do đó, phép lạ là bước đầu để con người tin vào quyền năng của Chúa.

Chúa Giêsu qua muôn thời, muôn thế hệ muốn gửi tới nhân loại sứ điệp tình yêu. Tình yêu của Ngài chỉ có thể thực hiện nơi thập giá. Chính nơi thập giá, con người mới nhận ra mạc khải lớn lao và tuyệt đối của tình yêu Đức Kitô đối với nhân loại.

Hôm nay, Đức Kitô dạy ta: lương thực, cơm bánh ở trần gian cần thật, nhưng ngoài sự sống mỏng manh, chóng tàn ở thế giới trần gian này, còn có gì khác hơn nữa? Ngài dẫn lối cho chúng ta về đời sống vĩnh cửu:” Bánh sự sống chính là Ta ! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” ( Ga 6, 35 ).

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và thánh cả Giuse giúp ta hiểu được sự sống vĩnh cửu là Đức Kitô, Bánh hằng sống dưỡng nuôi con người. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Top