Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

Ngày 14 tháng 06 năm 2015

Phúc Âm Mc 4, 26-34

Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Nước Thiên Chúa là một thực tại vô hình, nhưng đã được Chúa Giê-su diễn tả bằng những hình ảnh so sánh vô cùng thực tế và sống động, nên ai cũng có thể nắm bắt được ý nghĩa của Nước Thiên Chúa.  

Câu chuyện thứ nhất nói về hạt lúa gieo xuống đất. Hạt lúa được người gieo hạt từ trên cao gieo xuống đất. Hình ảnh này cho thấy xuất xứ của Nước Thiên Chúa.  Nó phát sinh từ ý định và kế hoạch của Cha trên trời.  Thiên Chúa bắt đầu thiết lập Nước của Người và để nó phát triển tự nhiên chứ không ép buộc. Nó phát triển theo thời gian, không cần biết đêm hay ngày, người ta ngủ hay thức, vì nó cũng còn tùy thuộc vào sự đáp ứng của những người đón nhận

Nước Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta cũng sẽ phát triển theo “lẽ tự nhiên” nếu nó gặp được những điều kiện “tự nhiên”.  Tự nhiên về phía Thiên Chúa đã đành, vì thực sự Người luôn luôn muốn Nước của Người “trị đến” trong tâm hồn chúng ta.  Nhưng lẽ tự nhiên ở nơi chúng ta, những kẻ đón nhận, phải là thái độ sẵn sàng, mở lòng và cộng tác với ân sủng, để sức mạnh và ảnh hưởng của Tin Mừng lan tràn đầy ắp trong tâm hồn chúng ta.

          Câu chuyện thứ hai là “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải”. Hạt nhỏ xíu, chỉ bằng đầu kim, vậy mà “mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.  Để nói lên mức độ phát triển của Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh trên thật là thích hợp.  Làm sao chúng ta có thể hình dung ra một sự phát triển quá mạnh mẽ và to lớn như thế? Nhưng có lẽ là điều an ủi vô cùng sâu xa cho chúng ta là nếu Nước Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta phát triển mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta sẽ là những chim trời có phúc vì được nấp dưới bóng của nó!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Top