Sứ điệp Mùa Chay của ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục

Sứ điệp Mùa Chay của ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục

VATICAN. ĐHY Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, mời gọi các LM ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô Mục Tử nhân lành.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp ngắn gửi các LM toàn thế giới nhân dịp mùa chay, bắt đầu từ ngày 9-3-2011.

ĐHY Piacenza nhắc đến ý nghĩa mùa chay là mùa hoán cải và khẳng định rằng: ”Đối với các LM chúng ta, hoán cải trước tiên có ý nghĩa là ngày càng thích ứng đời sống của chúng ta với lời rao giảng mà hằng ngày chúng ta có dịp trình bày cho các giáo hữu, qua đó, chúng ta trở thành những ”đoạn Phúc Âm sống động” mà mọi người có thể đọc và đón nhận”.

”Căn bản cho thái độ như thế chắc chắn là sự trở về với căn tính của mình: chúng ta phải hoán cải trở thành chính bản chất LM của chúng ta! Căn tính - mà chúng ta nhận lãnh theo thể thức bí tích và được bản tính nhân loại bị tổn thương của chúng ta đón nhận,- đòi phải dần dần trở nên đồng hình dạng trong tâm trí, trong các thái độ và tất cả con người của chúng ta với hình ảnh Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành, hình ảnh Người đã được in vào trong chúng ta theo thể thức bí tích”.

ĐHY Tổng trưởng Bộ giáo sĩ cũng nhận xét rằng ”Thế giới xa lìa Kitô giáo đòi phải có một công cuộc truyền giáo mới, nhưng công cuộc này đòi phải có những LM ”mới”, không phải theo nghĩa hời hợt chạy theo thời trang phù du chóng qua, nhưng theo nghĩa đó là một tâm hồn được đổi mới sâu xa nhờ mỗi Thánh Lễ; đổi mới theo mẫu mực tình thương của Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, Linh Mục và Mục Tử nhân lành”.

Trong sứ điệp, ĐHY Piacenza nhấn mạnh rằng: ”Một điều đặc biệt cấp thiết là phải hoán cải từ ồn ào thành thinh lặng, từ sự miệt mài ”hoạt động” thành thái độ ”ở với Chúa Giêsu”, ngày càng tham dự một cách ý thức vào cuộc sống của Chúa. Mỗi hoạt động mục vụ phải luôn luôn là tiếng vọng và là sự biểu hiện những gì là bản chất thực sự của LM!

”Chúng ta phải trở về với tình hiệp thông, tái khám phá thực chất của nó: đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với Giáo Hội, và trong đó, với anh chị em. Tình hiệp thông Giáo Hội có đặc tính cơ bản là tái ý thức chúng ta sống và rao giảng cùng một đạo lý, cùng một truyền thống, cùng lịch sử thánh thiện, và vì thế cùng một Giáo Hội. Chúng ta được mời gọi sống Mùa Chay với một cảm thức sâu xa về Giáo Hội, tái khám phá vẻ đẹp được ở trong một cuộc xuất hành của dân, bao gồm toàn thể hàng tư tế và mọi người dân của chúng ta, họ coi các vị Mục Tử của mình như một mẫu gương chắc chắn để tham chiếu và họ mong đợi chứng tá được canh tân và rạng ngời của các vị”.

”Chúng ta phải hoán cải tham dự hằng ngày vào Hy tế của Chúa Kitô trên Thánh Giá. Như Ngài đã nói và thực hiện trọn vẹn chắc năng đại diện thay thế làm cho việc cứu độ chúng ta trở nên khả dĩ và hữu hiệu, cũng vậy, mỗi linh mục, trong tư cách là Alter Christus, được mời gọi đích thân sống mầu nhiệm thay thế như thế, để phục vụ anh chị em, nhất là trong khi trung thành cử hành bí tích Hòa Giải, cho bản thân và quảng đại dâng hiến cho anh chị em, cùng với sự linh hướng, và trong sự hiến thân hằng ngày để đền tạ tội lỗi của thế giới. Các linh mục thanh thản sống như hối nhân trước Bí Tích Cực Thánh, có khả năng mang ánh sáng của sự khôn ngoan Phúc Âm và của Giáo Hội vào những hoàn cảnh ngày nay, những hoàn cảnh đang thách thức đức tin của chúng ta. Các linh mục như thế trong thực tế trở thành những ngôn sứ chân chính, có khả năng thách thức thế giới: một thứ thách đố của Tin Mừng, mời gọi hoán cải.”

ĐHY Piacenza nhận xét rằng ”Đôi khi mỏi mệt vất vả thật là nhiều và chúng ta cảm thấy mình thực là ít ỏi, so với các nhu cầu của Giáo Hội. Nhưng nếu chúng ta không hoán cải, thì chúng ta ngày càng ít ỏi hơn, vì chỉ khi nào một linh mục được đổi mới, hoán cải, ”mới mẻ” thì mới trở thành phương thế qua đó Chúa Thánh Linh kêu gọi các linh mục mới.

Trong lời kết, ĐHY mời gọi các linh mục ”phó thác hành trình mùa chay cho Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông đồ, và khẩn cầu lòng từ bi Chúa, theo mẫu gương của Mẹ Thiên Chúa, để con tim linh mục của chúng ta cũng trở thành ”Refugium peccatorum”, nơi nương náu cho kẻ có tội”.

ĐHY Piacenza năm nay 71 tuổi (1944), người Italia, nguyên là TGM Tổng thư ký Bộ giáo sĩ từ năm 2007 và được ĐTC bổ nhiệm làm Tổng trưởng hồi tháng 10 năm ngoái và thăng Hồng Y tháng 11 sau đó. (SD 7-3-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top