Phụng vụ tháng Ba 2022

Phụng vụ tháng Ba 2022

Phụng vụ tháng Ba 2022

TGPSG -- Chỉ trừ một ngày đầu tiên còn nằm trong mùa Thường Niên, toàn bộ tháng Ba năm 2022 đều nằm trong Mùa Chay, được thể hiện bằng màu Tím phụng vụ - biểu tượng của sự sám hối, hãm mình và đau đớn trong lòng vì tội đã phạm.

Trong mùa Chay, tất cả các ‘lễ Nhớ’ đều trở thành ‘lễ Nhớ tùy chọn’.

Các bài Tin Mừng Chúa nhật trong tháng Ba này được trích từ Phúc âm theo thánh Luca (chu kỳ năm C). Các bài đọc ngày thường thì được chọn theo Phụng vụ của  Mùa Chay.

Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong tháng Ba năm 2022

Trước những thách thức đạo đức sinh học mới, xin cho các Kitô hữu biết dùng lời cầu nguyện và hành động để tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ cuộc sống con người.

Trọng tâm của Phụng vụ

Bước vào mùa Chay, chúng ta chiêm ngưỡng cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Kitô, suy ngẫm về bí tích Rửa Tội và tinh thần sám hối.

Trong tháng Ba, đặc biệt có Lễ Truyền Tin (25-3) - một ‘bông hoa trắng tinh’ trong ‘bối cảnh toàn màu tím’ của mùa Chay. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một lễ hướng về Giáng sinh, nhưng khi suy ngẫm sâu xa, chúng ta hiểu rằng: lễ này có liên hệ mật thiết với mầu nhiệm Vượt Qua, vì khi chấp nhận hiến thân vì loài người, khởi đi từ việc nhập thể trong cung lòng trinh khiết của Đức Trinh nữ Maria, Đức Kitô đã bắt đầu thực hiện hy tế của Ngài, một hy tế sẽ hoàn tất trên thập giá.

Tháng Ba cũng là tháng dành riêng để kính Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu và bạn đời thanh sạch của Đức Trinh nữ Maria.

Các vị thánh mà chúng ta sẽ hướng lòng về để cầu nguyện và noi gương trong tháng này là: Thánh Perpetua và Thánh Felicita (7-3), Thánh Gioan Thiên Chúa (8-3), Thánh Phanxica Rôma (9-3), Thánh Patricio (17-3), Thánh Cyrilô thành Giêrusalem (18-3), Thánh Giuse (19-3), Thánh Turibio Mogrovejo (23-3).

Bụi tro chóng qua và hạnh phúc vĩnh cửu

Vào đầu tháng Ba này, chúng ta đã bắt đầu đi vào hành trình thập giá bằng cách nhận tro và khoác lên mình màu tím của sự sám hối. Chúng ta sẽ suy ngẫm về cái chết của chính mình và sự ngắn ngủi của cuộc sống trần thế: “Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai mình sẽ trở về bụi tro”. Đồng thời cũng hãy nhớ “đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cr 6,2), mỗi giây phút trong cuộc đời đều dẫn đến giây phút cuối cùng, dẫn đến thiên đàng hay hỏa ngục đời đời.

Vì thế khi bước vào Mùa Chay, đừng mệt mỏi khi làm việc thiện và việc đền tội, nhưng hãy nhiệt thành hân hoan đi theo Đức Kitô để trở thành của lễ tình yêu, hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho muôn người.

BBT web TGPSG

Top