Niên giám 2011 của Tòa Thánh

Niên giám 2011 của Tòa Thánh

WHĐ (21.02.2011) – Sáng thứ Bảy 19-02, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đệ trình sách Niên giám Tòa Thánh 2011 lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Niên giám Tòa Thánh 2011 trình bày những số liệu thống kê tính đến năm 2009, đem lại một cái nhìn bao quát về mọi hoạt động của Giáo Hội tại 2.956 đơn vị trực thuộc Tòa Thánh trên khắp thế giới.

Hiện có bao nhiêu tín hữu Công giáo trên thế giới?

Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh, nơi có trách nhiệm thu thập thông tin từ tất cả các giáo phận trên toàn thế giới, đã đưa ra tổng số các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới, tính đến hết năm 2009, là 1,181 tỉ người.

Như vậy, so với năm 2008, số tín hữu Công giáo tăng thêm 15 triệu người (+ 1,3%).

Qua các năm, số tín hữu Công giáo trên thế giới không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, nếu so sánh với đà tăng trưởng dân số thế giới (+ 1,2%), tỉ lệ tăng trưởng này không lớn.

Giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất là từ 2007 đến 2008, với tỉ lệ + 1,7%.

Cùng với sự tăng trưởng về số tín hữu, số lượng các giáo phận mới được thiết lập cũng tăng (thêm 10 giáo phận) và số các giám mục (5065 vị cho 2.956 đơn vị trực thuộc Tòa Thánh).

Tình hình phân bổ các tín hữu Công giáo khắp năm châu

Tại châu Mỹ, gần một nửa dân số là tín hữu Công giáo (49,4%).

Như vậy số tín hữu Công giáo tại châu Mỹ chiếm đến 13,6% dân số thế giới.

Trong khi đó, tại châu Á, nơi chiếm đến hơn 60% dân số thế giới, thì số tín hữu Công giáo chỉ mới được 10,7% (năm 2008 là 10,6%).

Tỉ lệ người Công giáo tại châu Phi là 15,2% và châu Đại dương là 0,8%. Tại hai châu này, tỉ lệ các tín hữu cũng gần với con số tỉ lệ người Công giáo so với dân số trên toàn thế giới.
Tại châu Âu, gần 1/4 dân số là người Công giáo (24%). Nếu đặt con số này trên một quy mô rộng hơn về thời gian, sẽ thấy nhiều điều đáng nói: trong 10 năm, cựu lục địa này mất hơn ba triệu tín hữu Công giáo.

Trong khi đó, tại châu Phi, tính từ năm 2000 đến 2009, số tín hữu tăng thêm gần 50 triệu.

Tình hình tăng trưởng số lượng linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, nam nữ tu sĩ

Trong gần 10 năm (2000-2009), số các linh mục giáo phận và các dòng tăng 1,34%, trong khi đó, tính riêng từ 2008 đến 2009, con số này tăng 0,34% (từ 409.166 lên 410.593). Số các tân linh mục dòng giảm, còn tân linh mục giáo phận tăng nhẹ.

Số linh mục trên toàn thế giới tăng, nhưng tại châu Âu lại giảm sút: các linh mục giáo phận (giảm 0,82%) và các linh mục dòng (giảm 0,99%).

Về con số chủng sinh: năm 2009 tổng số chủng sinh trên toàn thế giới là 117.978, tăng 0,8% so với năm 2008.

Tuy nhiên số chủng sinh tại châu Âu giảm 1,64%.

Số phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới tăng từ 37.203 năm 2008 lên 38.155 trong năm 2009 (+ 2,5%).

Số phó tế vĩnh viễn đang gia tăng đáng kể ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên châu Âu và châu Mỹ vẫn là những địa phương có số phó tế vĩnh viễn chiếm tỉ lệ áp đảo, đến 98%.

Số liệu thống kê đáng chú ý nhất là sự giảm sút số lượng các nữ tu.

Nếu tại châu Á và châu Phi số ơn gọi nữ tu tiếp tục tăng trưởng, thì lại giảm sút trên phạm vi toàn thế giới (giảm gần 9%): từ 801.185 (năm 2000) còn 729.371 (năm 2009).

(Theo La Croix và một số nguồn khác)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top