Nhận định về Cơ quan Thông tin tài chính Tòa Thánh

Nhận định về Cơ quan Thông tin tài chính Tòa Thánh

WHĐ (8-03-2011) – Đài Phát thanh Vatican (Radio Vatican) vừa thực hiện cuộc phỏng vấn giáo sư Marcello Condemi, chuyên gia của Ngân hàng Ý, về các biện pháp được Tòa Thánh thực hiện vào ngày 30-12 vừa qua, trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính của các cơ quan thuộc thẩm quyền.

Sau đây là nội dung chính cuộc phỏng vấn nói trên:

PV: Những biện pháp do Tòa Thánh tiến hành đem lại những kết quả chủ yếu nào?

Gs Condemi: Đức Thánh Cha đã nhanh chóng tuyển chọn những thành viên cho Ban lãnh đạo của cơ quan mới thành lập (tức Hội đồng Tòa Thánh về Quản lý Di sản). Ngày 19-01, hai mươi ngày sau khi ban hành Luật Chống rửa tiền, ĐTC đã bổ nhiệm Đức Hồng y Attilio Nicora, một người giàu kinh nghiệm, vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Trong khi chờ đợi bộ luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1-04, Cơ quan Thông tin tài chính của Hội đồng đã thành lập trụ sở tại Điện Thánh Carôlô trong lãnh thổ quốc gia Vatican. Cơ quan đã có thể bắt tay vào việc tìm hiểu nhiệm vụ tế nhị của mình và kiểm tra danh sách các cơ quan hành chính khác nhau và những bộ phận khác nhằm thực thi điều 2 của bộ Luật chống rửa tiền. Về việc này, Ban lãnh đạo đã dựa vào tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng cao của các thành viên trong Hội đồng chỉ đạo vốn cũng quan tâm đến trang bị vật chất và chuyên nghiệp của các dịch vụ… Chẳng hạn, việc chọn giám đốc, người sẽ nhậm chức hôm nay và chịu trách nhiệm về những hoạt động của Cơ quan, đồng thời thi hành các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện các quyết định chiến lược của Hội đồng. Sự lựa chọn đã đưa đến việc bổ nhiệm một con người có tính chuyên nghiệp cao, từ lâu đã phụ trách việc ngăn ngừa và chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vị đứng đầu Cơ quan, một chuyên gia về các tiêu chuẩn quốc tế chống rửa tiền, từ năm 1990 đã là thành viên trong đoàn đại biều của Ý tại GAFI (Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính).

PV: Giáo sư đã nhấn mạnh đến sự cam kết mạnh mẽ của Tòa Thánh tiếp tục đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Trong cuộc chiến chống rửa tiền, Tòa Thánh đã làm được những gì?

Gs Condemi: Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh, các chuẩn mực được thông qua ngày 30-12, như đã biết, là một cơ sở vững chắc cho công tác phòng chống và đấu tranh. Chẳng hạn, sẽ không còn có thể xảy ra việc rửa tiền tự động, đồng thời còn có những hiệu quả quan trọng trong việc xác minh bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào. Cụ thể hóa những ý định của mình, mới đây Tòa Thánh khẳng định tiếp tục ủng hộ MONEYVAL (Ủy ban Chuyên viên thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố) trong quyết tâm theo đuổi tiến trình đã cam kết, bày tỏ sự sẵn sàng gia nhập các tổ chức quốc tế có nhiệm vụ đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

PV: Giáo sư có cho rằng Cơ quan Thông tin tài chính sẽ xác định được bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào và dấn thân vào việc hợp tác với các cơ quan giám sát khác?

Gs Condemi: Cơ quan Thông tin tài chính đã làm việc theo hướng này, để xác minh và xử lý các hoạt động theo các chuẩn mực, đồng thời trình các tài liệu cần thiết lên Cơ quan Tư pháp của Nhà nước Vatican.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top