Một triều đại giáo hoàng đậm nét tâm linh, đánh dấu bởi một chiều sâu thần học

Một triều đại giáo hoàng đậm nét tâm linh, đánh dấu bởi một chiều sâu thần học

Đức Tổng Giám muc Fribourg nhận xét 5 năm nhiệm kỳ giáo hoàng của ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI

WGPSG / Zenit -- Đức Hồng Y Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Đức và là Tổng Giám mục Fribourg đã ca ngợi: “Cho dù gặp những thái độ chưa thông hiểu và gây ra những sự chống đối mạnh mẽ,” ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI đã cống hiến cho Giáo Hội một “chứng nhân trong sáng.”

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm triều đại giáo hoàng của ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI vào ngày 19/04, trong một bài viết đăng trên tờ L'Osservatore Romano ngày 16/04, vị Tổng Giám mục trên đã nói đến triều đại Giáo hoàng mà ngài xác định là “đậm nét tâm linh” và “có chiều sâu thần học."

Đức Hồng Y Robert Zollitsch nhấn mạnh: Là vị giáo hoàng đầu tiên của thế kỷ XXI, ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI đã lãnh nhiệm vụ dẫn dắt Giáo Hội trong “một thời đại định hình bởi những đảo lộn sâu xa về xã hội chính trị, bởi những tiến bộ vĩ đại về khoa học kỹ thuật và một sự tiếp cận nhanh chóng của gia đình nhân loại.”

Trong bài giảng của thánh lễ Nhậm chức Giáo hoàng, vị Giáo hoàng người Đức đã nêu lên những việc ưu tiên của Ngài là “cùng với Giáo Hội, tự đặt mình lắng nghe Lời Chúa và thánh ý Chúa, và để Chúa dẫn dắt mình, và nhờ vậy chính Chúa sẽ dẫn dắt Giáo Hội trong giờ phút nầy của lịch sử chúng ta.”

Một bậc thầy phân tích chính xác

Đức Hồng Y Robert Zollitsch giải thích: “ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI mang trong tim những đặc tính của một Kitô hữu sống giữa thế giới, là lòng bác ái và niềm hy vọng”. “Những đặc tính này bắt nguồn nơi Thiên Chúa và là những chuẩn mực cho đời sống chúng ta và cho cuộc sống cộng đồng. Bởi vì nơi nào Thiên Chúa không hiện hữu, nơi đó không còn bác ái, cũng không còn hy vọng, nơi đó các điều này bị lãng quên và bị huỷ bỏ, sự đóng băng của ích kỷ tràn lan, mối nguy hiểm của sự tự đánh giá cao về mình tăng lên và người ta tự tạo nên những thần thánh riêng cho họ.”

Theo như vị Hồng y người Đức này, thì “ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI không mệt mỏi chỉ cho thấy những nguy hiểm xuất phát cho thời đại chúng ta”. “Ngài là một bậc thầy phân tích chính xác và có những luận chứng tinh tế. Ngài có được ơn quí giá là nhận biết những dấu chỉ thời đại bằng sự minh bạch rõ ràng và một tinh thần phân tích sáng suốt, để diễn giải và nối kết chúng với sứ điệp của Tin Mừng.”

Từ 5 năm qua, bằng “trực giác nhạy bén và chắc chắn, ngài đã tố cáo những nguy cơ hiện đại của đời sống nhân lọai đang ẩn giấu phía sau các sự việc, thí dụ sự toàn cầu hoá, và niềm tin mù quáng vào sự tiến bộ.”

Đức Hồng Y đánh giá: “ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI mang đến cho chúng ta một triều đại giáo hoàng đậm nét tâm linh, được đánh dấu bởi một nền thần học sâu thẳm”. “Trong các đóng góp của ngài, ngài đã vạch rõ những gì ngài mang trong tim: mối dây liên hệ mất thiết, sự nối kết chặt chẽ giữa đức tin và lý trí - với tự do tín ngưỡng của mỗi người.”

Một Đức Giáo Hoàng chăm chú bảo vệ sự sống

Như Đức Gioan Phaolô II , ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI là một Giáo hoàng “cảnh giác” trong phạm vi chính trị, “có vị trí trong những cuộc tranh luận chung, những lập trường đặt giá trị trên những chuẩn mực luân lý vững chắc, ngay cả lúc phải đối đầu với những thế lực to lớn trên thế giới.”

“Từ bấy lâu nay, ngài luôn cương quyết chiến đấu cho một nền văn hoá sự sống tôn trọng phẩm giá con ngưới, quà tặng của Thiên Chúa, và những quyền căn bản của mọi người, từ lúc thụ thai đến lúc chết cách tự nhiên. Và điều đó không bao giờ tự che giấu bằng hình thức hùng biện ngoại giao hay cách trình bày thận trọng, ngay cả trong những chuyến công du hay những bài diễn văn công khai.”

“Chứng tá của ngài rất rõ ràng, ngay cả khi ngài gặp phải những thái độ không thông hiểu và sự chống đối rất mạnh mẽ trong một xã hội bề ngoài có vẻ chói sáng và tự cho là tự do.”

Một con người của cầu nguyện và suy tư tâm linh

Vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức còn nhấn mạnh: “Sau hết, ngài là một Giáo hoàng luôn tin tưởng tìm sự đối thoại với những tôn giáo bạn. Mặc dù gặp phải chuyện hiểu lầm xảy ra xung quanh vụ Williamso, ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI vẫn cảm thấy mình gắn liền với Do Thái giáo.”

Năm năm qua chứng minh ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI luôn “đi sâu vào chân lý của các sự việc, và tác vụ giáo hoàng của ngài chất vấn mọi người. Một người bằng xương bằng thịt với những khả năng và phẩm cách, cũng như với những giới hạn của con người, không thể ở trên cao nếu không được nâng lên bởi sức mạnh của Thánh Thần, nếu không hàng ngày lắng nghe Lời Chúa và thánh ý Chúa và để Chúa dẫn dắt.”

Đức Hồng y Zollitsch kết luận: ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI là con người của cầu nguyện và suy tư mang tính linh đạo. Ngài đã tìm được sức mạnh và niềm cậy trông nơi tình yêu dành cho Đấng Phục sinh. “Chỉ như thế, ngài mới có thể vượt qua những khả năng của con người một cách khác thường.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top